Tiết kiệm không kỳ hạn
Tiết kiệm không kỳ hạn

Với tài khoản tiết kiệm mở tại VietinBank, số tiền nhàn rỗi của quý khách sẽ sinh lợi từng ngày.


  • Lãi suất hấp dẫn
  • Rút tiền dễ dàng, không cần báo trước.
  • Không trừ lãi suất nếu thông báo trước theo quy định
  • Đăng ký dễ dàng thông qua Bưu điện đối với các khách hàng trong nước Đức

Tiện ích