Internet Banking
Internet Banking

Tại VietinBank, việc vươn tới những giải pháp giao dịch thuận tiện cho khách hàng luôn là mục tiêu hàng đầu, bởi chúng tôi hiểu rõ những áp lực thời gian mà môi trường kinh doanh hiện đại mang lại. Và trong số đó, Internet Banking chính là giải pháp hàng đầu.
Thông qua dịch vụ, việc thực hiện và quản lý giao dịch có thể thể tiến hành thuận tiện, mọi lúc, mọi nơi…Quý khách sẽ có thêm nhiều thời gian quý báu cho các kế hoạch và ý tưởng kinh doanh táo bạo.


Tiện ích