Chuyển tiền
Chuyển tiền

Quý khách đang giao dịch với nhiều đối tác trong và ngoài nước …Và ở bất cứ đâu, năng lực thanh toán đúng hẹn, chính xác vẫn luôn được đặt ra như một tiêu chuẩn hàng đầu.
 

Với sản phẩm chuyển tiền, VietinBank cam kết sẽ giữ vững hình ảnh một doanh nghiệp uy tín mà Quý khách đã xây dựng trong mắt các bạn hàng.

Chúng tôi có nhiều giải pháp để phù hợp với nhu cầu của Quý khách, như:

Chuyển tiền trong Châu Âu và ra các nước trên thế giới
Chuyển tiền về Việt Nam vô cùng nhanh chóng và thuận tiện


Tiện ích