Tổng quan

Giới thiệu chung
Là một ngân hàng hàng đầu của Viet Nam có mặt đầu tiên tại thị trường Đức và châu Âu, VietinBank chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2011 với trụ sở đầu tiên tại Frankfurt và tiếp đó khai trương chi nhánh thứ hai tại Berlin vào ngày 07 tháng 05 năm 2012. VietinBank chi nhánh Đức phục vụ cả đối tượng khách hàng cá nhân lẫn doanh nghiệp tại Đức.
VietinBank chi nhánh Đức là một thành viên của Hiệp hội các ngân hàng tại Đức và đồng thời tham gia vào Quỹ bảo hiểm tiền gửi các ngân hàng thương mại.
 

Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Sứ mệnh
Tầm nhìn: trở thành ngân hàng chủ lực kết nối giao thương giữa doanh nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp châu Âu với câu định vị thương hiệu „Ngân hàng Việt Nam – Tầm nhìn châu Âu“
Giá trị cốt lõi: Là các giá trị của Ngân hàng mẹ „Tin cậy – Hiệu quả - Hiện đại“
Sứ mệnh: tự hào là Ngân hàng Việt Nam đầu tiên và duy nhất hiện nay đang hoạt động tại châu Âu, VietinBank châu Âu tự đặt ra cho mình 4 sứ mệnh sau:

  • Sứ mệnh thứ nhất: là đại sứ kết nối giao thương để tạo thêm giá trị gia tăng cho xã hội và cộng đồng doanh nhân Việt Nam – châu Âu.
  • Sứ mệnh thứ hai: mang giá trị Việt Nam đến cộng đồng châu Âu và xa hơn nữa: Không chỉ dừng lại ở vai trò „Đại sứ thương mại“, chúng tôi còn mong muốn thông qua hoạt động kinh doanh và công tác xã hội, cộng đồng của mình, VietinBank châu Âu sẽ góp phần giới thiệu những giá trị về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam đến cộng đồng châu Âu và thế giới.
  • Sứ mệnh thứ ba: góp phần hiện đại hóa hoạt động ngân hàng Việt Nam: với những hoạt động của mình tại châu Âu – khu vực có nền kinh tế thị trường phát triển vào loại bậc nhất thế giới – chúng tôi, VietinBank châu Âu mong muốn chia sẽ những trải nghiệm quý báu về chính sách điều hành vĩ mô, hệ thống công nghệ và kỹ năng quản lý của các ngân hàng tiên tiến bậc nhất thế giới đang hoạt động tại châu Âu với mong ước góp phần hiện đại hóa ngành ngân hàng Việt Nam.
  • Sứ mệnh thứ tư: tạo ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp VietinBank và nâng giá trị cuộc sống cho cổ đông VietinBank, người lao động VietinBank và đối tác bạn hàng của VietinBank thông qua việc thực hiện 3 sứ mệnh trên. 

BAN LÃNH ĐẠO
Ông Nguyễn Hồng Đức
Đồng giám đốc chi nhánh Đức
Ông Robert McCormack
Đồng giám đốc chi nhánh Đức