Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn
Tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn

Quý khách đang tìm kiếm một giải pháp đầu tư thông minh, để mọi khoản tiền gửi vào sẽ mang lại nguồn lợi nhuận ổn định và xứng đáng? Sản phẩm Gửi tiết kiệm kỳ hạn của VietinBank sẽ giúp Quý khách đạt được mục tiêu này.


  • Lãi suất cố định hấp dẫn
  • Kỳ hạn gửi linh hoạt
  • Quản lý thông tin tài khoản thuận tiện thông qua tiện ích Internet Banking

Tiện ích